Zásady cookies (EU) a Ochrana osobních údajů

 

Zásady ochrany soukromí

Děkujeme vám za zájem o naše služby. Tento dokument popisuje, jak zacházíme se vašimi osobními údaji, které nám poskytnete prostřednictvím našeho webu.

1. Typy osobních údajů, které sbíráme

Na našem webu není žádná funkce, která by vyžadovala od vás poskytnutí osobních údajů. Jediným způsobem, jak nás můžete kontaktovat, je prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na našem webu.

2. Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím e-mailu, budou použity výhradně k odpovědi na vaši zprávu nebo k poskytnutí požadovaných informací o našich službách. Nebudeme vaše údaje sdílet s žádnou třetí stranou bez vašeho předchozího souhlasu.

3. Zabezpečení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou chráněny proti ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu nebo šíření. Přijímáme vhodná opatření k zajištění bezpečnosti vašich údajů.

4. Vaše práva

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme, a máte právo požádat o úpravu nebo smazání těchto údajů, pokud jsou nesprávné nebo neplatné.

5. Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli otázky ohledně našich zásad ochrany soukromí nebo zacházení s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na našem webu.

6. Aktualizace zásad ochrany soukromí

Tento dokument může být občas aktualizován, abychom reflektovali změny v našich postupech nebo zákonných požadavcích. Případné změny budou zveřejněny na našem webu.