Šestka – noviny MČ Praha 6

Nejsem paní humoru, ale jeho sluhou.