SIMONA BABČÁKOVÁ

HEREČKA
LEKTORKA
MODERÁTORKA
IMPROVIZÁTORKA

Aktuálně

IMPROVIZACE

PŘEDNÁŠKY / SEMINÁŘE

ONE HUMAN SHOW

SIMONA BABČÁKOVÁ

Simona Babčáková je známá a populární herečka.
Ale nejen herečka, je také moderátorka, improvizátorka a lektorka.


Hraje v Dejvickém divadle, do podvědomí diváků se dostala působením ve známých seriálech, léta se věnuje freestylové improvizaci a věnuje se také moderování. Již 30 let se věnuje psychologii a osobnostnímu růstu a stala se průvodkyní vnitřními světy.

MODEROVÁNÍ

Moderování není jenom o tom oznámit, co se bude dít. Moderátor je průvodce večerem, který zásadně spoluvytváří atmosféru akce a dává jí důstojnost a řád.

Simona disponuje darem spontánního humoru a autenticity, takže se všichni hosté cítí v bezpečí, normální a přijímaní. Umí se pohybovat na tenké hranici lehce nekorektního humoru, abychom se zasmáli, trochu překročili hranice, ale nebylo to na urážku na cti. Pokud bychom ctili veškerou hyperkorektnost, už nikdy by se nikdo nezasmál. Její odvaha, drzost, hravost a sebeironie jsou vždy osvěžující a vytvoří atmosféru, ve které se spolu lidé chtějí bavit a komunikovat.

IMPROVIZACE

Improvizační skupina NO A! je vytvořená z tak dobrých a sehraných hráčů, že lidé často nevěří, že představení vznikají skutečně až na místě, nemají žádnou osnovu předem, ani herci, ani hudebníci, ani technika nevědí ani vteřinu předem, co se bude dít.

Každé představení je originální a vzniká tady a teď. Vidí ho jen diváci přítomní v sále a pak už nikdy nikdo. Představení nejsou přenosná na youtube. Prostě to nefunguje. Na představení má velký vliv místo konání, složení a naladění publika. Na začátku představení i během něj Simona komunikuje s publikem. Skupina má připravené kostýmy, hudebníci nástroje a až příběh ukáže, co z toho se využije a jak.

Představení jsou vždy plná humoru a absurdních situací, i když někdy prosakují vážná společenská témata.

PŘEDNÁŠKY / SEMINÁŘE

Téma umění komunikace je nezbytně nutné pro nás pro všechny nejen v jakékoliv práci, ale v jakékoliv životní situaci.

Skrze komunikaci vytváříme vztahy a skrze vztahy tvoříme své životy. Studenti by měli získat informace o pravidlech komunikace, které jim pomohou nejen v komunikaci s klienty, ale i se spolupracovníky, nadřízenými i podřízenými.

Během přednášek by se měli dozvědět o transparentní komunikaci, nastavování hranic, jak říct ne, jaký smysl má konflikt a jak konfliktem procházet, v čem je výhodné spojovat úhly pohledu, jak nás ovlivňují naše skryté motivace, jaké je správné načasování a forma komunikace, jak nevyhořet a základní možnosti psychohygieny

ONE HUMAN SHOW

ANEB ŽIVOT, VESMÍR A VŮBEC

Přednáška s osobitým humorem Simony Babčákové o jejím pohledu na souvislosti, o kterých se příliš často nemluví.

Ve spolupráci s diváky budou vybrána témata, která jsou pro danou skupinu zrovna aktuální. Zaměříme se například na souvislost mezi emocí a nemocí, na vztahy a komunikaci, na fungování „matrixu“.

Podíváme se, k čemu nám slouží traumata a bolest, fantazie a programování mysli, zodpovědnost a svobodná volba, nebo cykly a význam přechodových rituálů. Pohodovou atmosféru večera dokreslí hudební skupina Slow motion.