16. 10. 2023

Simona moderuje konferenci – Dr. Gabor Maté & Tamara Strijack Neufeld: Rodičovství a výchova dětí v kontextu moudrosti traumatu a vývojové vědy, Praha